for us

 رفتن حق آدمهاست … اما اینکه بروی و پشت سرت را هم نگاه نکنی بی انصافیست من میشکنم با این رفتنها …. 

+ تاريخ سه شنبه 1392/07/09ساعت 14:3 نويسنده R.S |


دلم گاهی تنگ می شود . خیلی ساده..

+ تاريخ سه شنبه 1392/07/09ساعت 13:13 نويسنده R.S |


یه سری از حرفا درد داره

خودتو نمی سوزونه ولی قلبتو بد می سوزونه ...

اونقد که از سوزشش اشکات رونه میشه ...


تــــو زندگــــی خـــیلی از مـــا یــــه

شبــــایی بـــوده

که فقط خـــــدا میـــدونه 

چه جــــوری ســـــر کردیـــــم تا صــــبح...!!!

+ تاريخ شنبه 1392/06/16ساعت 14:3 نويسنده R.S |
 آخرین سنگر سکوته ؛ خیلی حرفا گفتنی نیست...

+ تاريخ جمعه 1392/06/08ساعت 18:16 نويسنده R.S |
 ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯼ ﺳﮑﻮﺗﻢ ﭘﺮ ﻫﯿﺎﻫﻮ ﺗﺮﯾﻦ ﺩﻗﺎﯾﻖ ﺯﻧﺪﮔﯿﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻤﻠﻮ ﺍﺯ ﺁﻧﭽﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﻭ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻢ ....

+ تاريخ دوشنبه 1392/06/04ساعت 22:6 نويسنده R.S |

ﺧﻴﻠــﯽ ﺳﺨﺘــﻪ
ﺳــﺮﺍﻍ ﻛﺴﯽ ﻭ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﺕ ﻋــﺰﻳـــﺰﻩ ﺭﻭ ﺑﮕﻴــﺮﻥ
ﻧﺪﻭﻧــﯽ ﭼــﯽ ﺑﮕﯽ
ﺳﺮﺕ ﻭ ﺑﻨـــــﺪﺍﺯﯼ ﭘﺎﻳﻴـﻦ
ﻣﻴــﺪﻭﻧﯽ ﻧﻴﺴﺘــﺶ
ﻭﻟـــﯽ ﺑﮕـﯽ
ﺧــﻮﺑﻪ


r
+ تاريخ یکشنبه 1392/05/13ساعت 0:34 نويسنده R.S |
r

+ تاريخ یکشنبه 1392/05/13ساعت 0:31 نويسنده R.S |ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫــــﺎ

ﺑﻪ ﻃـﺮﺯ ﻋﺠﯿﺒــﯽ

ﺑـﺎ ﺧــﻮﺩﻡ ﻣﯽ ﺟﻨﮕـﻢ ﮐـِ

ﺩﯾــﺪﻩ ﻫــﺎ ﺭﺍ ﻧﺎﺩﯾــﺪﻩ ﺑﮕﯿــﺮﻡ ﻭ

ﺷﻨﯿــﺪﻩ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﺸﻨﯿــﺪﻩ . . .!!

r
+ تاريخ یکشنبه 1392/05/13ساعت 0:4 نويسنده R.S |


هــیـــس !

میخـــواهــم بــشنـــوم عـاشــقـــانــه هـــایـــش را

كــه در گــوشــش زمــزمــه میـكــنــد

و بــه یــاد بیـــاورم روزی را كـــه

هـــمیــن هـــا را در گــوشــم زمـــزمـــه میــکــرد !


Photo: ‎هــیـــس !

میخـــواهــم بــشنـــوم عـاشــقـــانــه هـــایـــش را

كــه در گــوشــش زمــزمــه میـكــنــد

و بــه یــاد بیـــاورم روزی را كـــه

هـــمیــن هـــا را در گــوشــم زمـــزمـــه میــکــرد !‎

میترسم از بعضی آدم ها
ﺁﺩﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻧد ، ﻓﺮﺩﺍ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﯿﭻ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﺭﻫﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﺁﺩﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﭘﺎﯼ ﺩﺭﺩ ﺩﻟﺖ ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﻨﺪ ، ﻓﺮﺩﺍ ﺑﯿﺮﺣﻤﺎﻧﻪ ﻗﻀﺎﻭﺗﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ !
ﺁﺩﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻟﺒﺨﻨﺪﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ ، ﻓﺮﺩﺍ ﺧﺸﻢ ﻭ ﻗﻬﺮ و نامهربانیﺷﺎﻥ را !
ﺁﺩﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻗﺪﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﺤﺒﺘﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ، ﻓﺮﺩﺍ ﻃﻠﺒﮑﺎﺭ ﻣﺤﺒﺘﺖ !
ﺁﺩﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﺮﺵ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ، ﻓﺮﺩﺍ ﺳﺨﺖ ﺑﺮ ﺯﻣﯿﻨﺖ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ !


Photo: ‎من
دلهره هایم تمامی ندارند
نفس هایم کوتاه شده اند
دست هایم میلرزند و قدم هایم کند تر
من پاهایم تحمل وزنم را ندارند من بی تابم برای گم کرده ام
نمیدانم در کدامین دیار آرامش را گم کردم
شاید آن چشم های آلوده آرامش را از من ربودند
هرچه که بود زندگی را سخت کرد
من به رهگذران جاده آرامش میگویم:
به همان لذت آرامش یک خواب لطیف سوگند
من بی خبر مانده ام از نعمت ساده ی خویش…
هرکسی رحم در اندیشه ی خود دارد
با خبر سازد مرا از گم کرده ی خود…
من باران را، گریه ی آسان را،
دست مهربان را، خوابی آرام را،
گم کرده ام …


بودنت مهم است . . .! همین
علیرضا‎


تــــوی ایــــــن دنیــــا همیـــــــشه

بعضــی ها “بــرای بــه جــایـــی رسیــدن”

و بعضـی ها “بـعـد از به جـایــی رسیــدن”

هــمــه چیــز را “زیـــر پــا” می گــذارنـــد…r
+ تاريخ جمعه 1392/04/14ساعت 15:33 نويسنده R.S |

وقتــــی تمــــام اِحســــاس دلتَنـــگیتــــ را با یکــــــ
"بهـــ من چــــه"
پاســــخ میگیــــری...

بـــــه کســـــی چــــه که تو چقـــــدر تنهایـــــی...!!!

خيلي وقت ها

مهمترين حرف ميان دو نفر

هماني است که هرگز به هم نمي گويند
" تــــــــو ... "
يـــــــادگـار روزهــــــايـي هـسـتـــي ،
كــه نــه فـــرامـــــوش مـي شــونـد
و نـــه تـكــــــرار ...


همیشه در هر رابطه ای ،

یک نفر باید دیگری را بیشتر دوست داشته باشد !

که اگر دیگری دلسرد شد ، او با محبتش بازگرداندش . . .درست است که بعضی ها بوده اند...
و بعضی ها هستند....
و خیلی ها هم بعدا می آیند . . .
اما من میخواهم عزیز ِ دل تو باشم .... !
میدانی .... ؟

ميروی و پشت سرت آب نميريزم

وقتی هوای رفتن داری

دريا را هم به پايت بريزم برنميگردی

r
+ تاريخ چهارشنبه 1392/03/22ساعت 23:11 نويسنده R.S |بعد از همه‌ی عاشق شدن‌ها

دوست داشتن‌ها

دوست داشته شدن‌ها

بعد از همه‌ی “دوستت دارم” گفتن‌ها و شنیدن‌ها

تازه می‌فهمی

بار همه‌ی تنهایی‌هایت را

باید تنها بر دوش لحظه‌هایت بکشی

بعد از همه‌ی عاشق شدن‌ها

دوست داشتن‌ها

دوست داشته شدن‌ها

بعد از همه‌ی “دوستت دارم” گفتن‌ها و شنیدن‌ها

تازه می‌فهمی

بار همه‌ی تنهایی‌هایت را

باید تنها بر دوش لحظه‌هایت بکشیچند وقتیست هر چه میگردم...
هیچ حرفی بهتر از سکوت پیدا نمی کنم
نگاهم اما...
گاهی حرف می زند
گاهی فریاد می کشد...

چند وقتیست هر چه میگردم...
هیچ حرفی بهتر از سکوت پیدا نمی کنم
نگاهم اما...
گاهی حرف می زند
گاهی فریاد می کشد...
ﺯﻣــــــــــﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ
ﻭﻓـــــــــــــﺍﺩﺍﺭﯼ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺛـــــــــــــــﺎﺑﺖ
ﻣﯿﮑﻨﺪ
ﻧﻪ ﺯﺑـــــــــــﺎﻥ..

+ تاريخ جمعه 1392/03/17ساعت 22:14 نويسنده R.S |

زیادی که مهربان باشی ،
فراموش می شوی ...
یکنواخت می شوی ...
و
تنها می شوی...

r

+ تاريخ جمعه 1392/03/17ساعت 21:26 نويسنده R.S |


كاش بودنها را قدر بدانیم 

به خـــــدا قسم 

نبودنها 

همین نزدیكیهاست . . . !

 


r

+ تاريخ جمعه 1392/03/17ساعت 21:24 نويسنده R.S |


دلتنــــــگ نشــــدی ببیــــــنی
چـــــگونه خوبتـــــرین خــــاطره هــــــا
بی رحــــــم ترینــــــشان می شــــــود …
+ تاريخ سه شنبه 1392/03/14ساعت 23:19 نويسنده R.S |

گاهی قبل از رفتن
قبل از به زبان آوردنِ
خداحافظ
چشمانت را ببند
به لحظه هایتان
به خنده هایتان
به دعوا و بچه بازی هایتان
به بی حوصلگی ها و بعد دلتنگی هایتان
به حسادت هایِ عاشقانه تان
به لحظه هایتان
فکر کن !
اگر لبخندی رویِ لبهایت آمد
اگر دلت برایش بی تابی کرد
اگر فکرِ دستهایش مجنونت کرد
یک قدم به عقب بردار
نگاهش کن !
بگو :
راستی . . . فردا با هم به کافه ی همیشگی برویم ؟

r

+ تاريخ سه شنبه 1392/03/14ساعت 23:16 نويسنده R.S |ﺩﻟﺘﻨﮕﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺸﻮﻡ ...

ﺗﻨﻬﺎ ﭘﻨﺎﻫﻢ ﻋﮑﺲ ﻫﺎﯼ ﺗﻮﺳﺖ

ﭼﻘﺪﺭ ﺧﻮﺏ ﻧﮕﺎﻫﻢ ﻣﯿﮑﻨﯽ


  

r
+ تاريخ سه شنبه 1392/03/14ساعت 23:2 نويسنده R.S |وقتی همه را شبیه او می بینی ؛ عاشق هستی


وقتی که او را شبیه همه می بینی ؛ تنها هستی !r

+ تاريخ سه شنبه 1392/03/14ساعت 22:41 نويسنده R.S |

آدمها ترك كردن را دوست دارند
سرشان را با افتخار بالا میگیرند
و میگویند : ترک کردم
سیگار را
خانه را
... ... دوستانم را
معشوقم را
اما هیچ کس ترک شدن را دوست ندارد
سرِشان را پایین میاندازند
و با همه ی غمِ وجودشان میگویند
ترکم کردند
دوستانم
خانواده ام
عشقم میبینــید ؟
ما همان آدمهایی هستیم که ترک میکنیم
اما وقتی کسی ترکمان میکند
جوری که انگار دنیا به آخر رسیده باشد
بغض گلویمان را خفه می کند.....!

آدمها ترك كردن را دوست دارند

سرشان را با افتخار بالا میگیرند

و میگویند : ترک کردم

سیگار را

خانه را

... ... دوستانم را

معشوقم را

اما هیچ کس ترک شدن را دوست ندارد

سرِشان را پایین میاندازند

و با همه ی غمِ وجودشان میگویند

ترکم کردند

دوستانم

خانواده ام

عشقم میبینــید ؟

ما همان آدمهایی هستیم که ترک میکنیم

اما وقتی کسی ترکمان میکند

جوری که انگار دنیا به آخر رسیده باشد

بغض گلویمان را خفه می کند.....!

r
+ تاريخ سه شنبه 1392/03/14ساعت 22:38 نويسنده R.S |

خاطره يعني
 يه سکوت غير منتظره ميون خنده هاي بلند...+ تاريخ شنبه 1392/03/11ساعت 23:16 نويسنده R.S |


ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ " ﻭﺍﻗﻌﺎ " ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ، ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺗﺖ ﺭﺍ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﮐﻦ
ﻭ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﺎﺵ!
ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ " ﻭﺍﻗﻌﺎ " ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﺳﺨﺖ ﻧﮕﯿﺮ ﻭ ﺍﺣﺴﺎﺳﺶ ﺭﺍ
ﺧﺮﯾﺪﺍﺭ ﺑﺎﺵ!
ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖ ﺑﯽ ﺑﻬﺮﻩ ﺍﻧﺪ،
ﺻﺒﺢ ﺭﺍ ﺷﺐ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻭ ﺷﺐ ﺭﺍ ﺻﺒﺢ
ﺑﺪﻭﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ
ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡr

+ تاريخ شنبه 1392/03/11ساعت 22:43 نويسنده R.S |

ﮔﺎﻫﯽ ﭼﻘﺪﺭ
ﺩﻟﻢ ﺑﺮﺍﯼ
ﯾﮏ ﺧﯿـــــــﺎﻝِ ﺭﺍﺣﺖ
ﺗﻨﮓ
ﻣﯿﺸﻮﺩ .


r

+ تاريخ شنبه 1392/03/11ساعت 22:31 نويسنده R.S |


یادت باشد ... دلت که شکست ، سرت را بگیری بالا
تلافی نکن ،
فریاد نزن ،
شرمگین نباش ،
حواست باشد ؛
دل شکسته ، گوشه هاش تیزه .
مبادا که دل و دست آدمی را که روزی دلدارت بود زخمی کنی به کین، مبادا که فراموش کنی روزی شادیش، آرزویت بود... صبور باش و ساکت ....


+ تاريخ شنبه 1392/03/11ساعت 22:28 نويسنده R.S |
Photo: ‎درد دارد وقتی با نسیمی برود ...

کسی که بخاطرش خودت را به طوفان زدی...!!!!!‎


و لعنت به فاصله ها


همان زبان نفهم های احمق که

که معنی دلتنگی را نمیفهمند


r
+ تاريخ دوشنبه 1392/03/06ساعت 18:57 نويسنده R.S |

Photor

+ تاريخ دوشنبه 1392/03/06ساعت 18:52 نويسنده R.S |


یادت باشد...

من هم یادی دارم...

که خوبـــــــــــــــــــ یادش می ماند..r
+ تاريخ دوشنبه 1392/03/06ساعت 18:49 نويسنده R.S |


سخت است
اتفاقی را انتظار بکشی که خودت هم بدانی

در راه نیست.....!
 

r
+ تاريخ دوشنبه 1392/03/06ساعت 18:45 نويسنده R.S |
Photo


r
+ تاريخ دوشنبه 1392/03/06ساعت 18:44 نويسنده R.S |

r
+ تاريخ دوشنبه 1392/03/06ساعت 18:38 نويسنده R.S |
لبخـــندمـــ را بریـ ــ ــدم

قــاب گــرفتمــــ

بــ ــه صـورتـم آویختــم !

حــالا بـا خیــال راحــت

هــر وقتـــ دلـــــمـــ گـــرفتـــ” بغـــض ” مـیکنمــــ …r


+ تاريخ دوشنبه 1391/12/28ساعت 1:56 نويسنده R.S |
تنهــا نیستم
ولی میان این همه شلوغی،
باز هم احساس تنهایـــی میکنم
و این است درد مـــن . . .

.


r


+ تاريخ دوشنبه 1391/12/28ساعت 1:48 نويسنده R.S |

تنهایی را باید با خط بریل می نوشتند

شنیدنش کافی نیست ، باید لمسش کرد . . .

.

r


+ تاريخ دوشنبه 1391/12/28ساعت 1:47 نويسنده R.S |

چقد قشنگ بودن متنا

چقد دوسشون داشتم....

برای با او و اوووهــ ـــا بودن چه بی طاقتی

اول من را تمام کن


.

.

سلام روزگار... چه میکنی با نامردی مردمان..

من هم ..اگر بگذارند ...

دارم خرده های دلم را...

چسب میزنم... راستی این دل ...

دل می شود ؟

.

.

.

.


r

+ تاريخ پنجشنبه 1391/12/24ساعت 0:15 نويسنده R.S |

می شود باران ببارد؟

همین امشب!

قول می دهم فقط قطره های پاکش را بغل کنم!

و بی هیچ اشکی دستهایش را بگیرم

قول می دهم

فقط بویش را حس کنم!

اصلا اگر ببارد

فقط از پشت پنجره نگاهش می کنم

قول می دهم برایش شعر نگویم

فقط... می شود؟امشب.... ؟

خدایا

دلم به اندازه تمام روزهای بارانی گرفته


r

+ تاريخ پنجشنبه 1391/12/24ساعت 0:14 نويسنده R.S |

برای با او و اوووهــ ـــا بودن چه بی طاقتی

اول من را تمام کن شـ ـكلـك هاے پـ ـادشـاه وَ مـَ ـلکـ ـه

 

می شود باران ببارد؟

همین امشب!

قول می دهم فقط قطره های پاکش را بغل کنم!

و بی هیچ اشکی دستهایش را بگیرم

قول می دهم

فقط بویش را حس کنم!

اصلا اگر ببارد

فقط از پشت پنجره نگاهش می کنم

قول می دهم برایش شعر نگویم

فقط... می شود؟امشب.... ؟

خدایا

دلم به اندازه تمام روزهای بارانی گرفته

سلام روزگار... چه میکنی با نامردی مردمان..

من هم ..اگر بگذارند ...

دارم خرده های دلم را...

چسب میزنم... راستی این دل ...

دل می شود ؟

 

 

مانده ام تا به چه اندیشه کنم…

مانده ام در قفس تنهایی…

در قفس میخوانم…

چه غریبانه شبی ست…

شب تنهایی من!…


سهراب :

گفتی چشمها را باید شست ! شستم ولی…..

گفتی جور دیگر باید دید! دیدم ولی…..

گفتی زبر باران باید رفت رفتم ولی…..

او نه چشم های خیس و شسته ام را

نه نگاه دیگرم را هیچکدام را ندید

فقط در زیر باران با طعنه ای خندید و گفت :

دیوانه باران زده


 

من یاد گرفته ام

وقتی بغض می کنم

وقتی اشک می ریزم

وقتی میشکنم

منتظر هیچ دستــــــــــی نباشم

وقتی از درد زخم هایم به خودم می پیچم

مرهمی باشم بر جراحتــــــــــم

نــــامــــردهــــا

چـــــند بُـغــض ؟ ” بـه یــک گــــلو …!؟

 

 

+ تاريخ چهارشنبه 1391/12/23ساعت 11:13 نويسنده R.S |

آقاي جمعه هاي غريبي ظهور كن

+ تاريخ یکشنبه 1391/12/20ساعت 0:36 نويسنده R.S |

کاش می دونستی


اونی که نشسته


همیشه خسته نیست!


شاید جایی برای  رفتن نداره …!!!

+ تاريخ یکشنبه 1391/12/20ساعت 0:32 نويسنده R.S |
دلم می خواد یه چیزی بنویسم...

یه چیزی از جنس بغض های گاه و بیگاه شبانه ام

یه چیزی که حس و حالم رو بتونه بگه...

یه چیزی که توی دلم آشوب به پا کنه...

دلم می خواد یه حرفی بزنم که همه آه های دلم رو توش خلاصه کنه...

دلم یه حرفی می خواد که همه گوشها از شنیدنش کر بشن...


r

+ تاريخ یکشنبه 1391/12/20ساعت 0:29 نويسنده R.S |
از یه جایی به بعد . . .
مرض چک کردن موبایلت خوب میشه
حتی یه وقتایی یادت می ره گوشی داری
دیگه دلشوره نداری که گوشیتو جا بذاری
یا اس ام اسی بی جواب بمونه

از یه جایی به بعد . . .
دیگه دوس نداری هیچکس رو
به خلوت خودت راه بدی
حتی اگه تنهایی کلافه ات کرده باشه

از یه جایی به بعد . . .
وقتی کسی بهت می گه دوست دارم
لبخند میزنی و ازش فاصله میگیری

از یه جایی به بعد . . .
هر روز دلت برای یه آغوش امن تنگ میشه
اما دیگه به هیچ آغوشی فکر نمی کنی
از یه جایی به بعد . . .
حرفی واسه گفتن نداری
ساکت بودن رو به خیلی از حرفا ترجیح میدی
و می ری تو لاک خودت

از یه جایی به بعد . . .
از اینکه دوسِت داشته باشن می ترسی
جای دوست داشته شدن ها
توی تن و فکر و قلبت می سوزه

از یه جایی به بعد . . .
فقط یه حس داری حس بی تفاوتی
نه از دوست داشتن ها خوشحال میشی
و نه از دوست نداشتن ها ناراحت

از یه جایی به بعد . . .
توی هیجان انگیز ترین لحظه ها هم

فقط نگاه می کنی . . .


r

+ تاريخ جمعه 1391/12/04ساعت 0:20 نويسنده R.S |

r

+ تاريخ پنجشنبه 1391/12/03ساعت 23:28 نويسنده R.S |
دلم تنگ سکوت است...

سکوت پشت سکوت...

 حرف پشت حرف...

بغض پشت بغض...

دل من کی آرام می گیری...؟؟


r

+ تاريخ شنبه 1391/11/28ساعت 22:7 نويسنده R.S |

آدم هـــــــا... فـرامـوش نـــمیکــــنند ... !! ...
فــــــــقط ...
دیـــگر ســـــــــــــــــــــاکت میشـوند ...
هـمین....! 

r

+ تاريخ دوشنبه 1391/11/23ساعت 19:41 نويسنده R.S |

وقــــتــــــــــی رفــــــــــــتــــــــــی،

تــــــا آخــــــــــر بــــــرو، 

وقــــــتــــــــی مـــــــــانــــــــــدی،

تـــــــــا آخـــــــــر بــــــــــــمـــــــــــــان، 

ایــــــــــن تـــــــــــــن خـــســـــــــــته ست، 

از نـــــیمه  رفــــتـــــــــن هـــــا ...  

از نــــیمه مــــــــــــانــــــدن هــــــــا ... 

r

+ تاريخ دوشنبه 1391/11/23ساعت 19:40 نويسنده R.S |

بزرگ ترين "اشتبآهم" در زندگى

اين بود::

هرجآ رنجيدم "لبخند" زدم!!!


فكر كردند "درد"ندارم...

ضربه را "محكمتر"زدند!!!!!!

r

+ تاريخ دوشنبه 1391/11/23ساعت 19:28 نويسنده R.S |

آنقـــــدر دلـــم را شکسته انـــد....

کـــه   تمام راه هــای منتهی بـــه دل..

خــراب شـده است..

چندیست تــابـــلو زده ام...

.کارگران مشغول کارنـــد آهسته بــرانید...

نـــه بـــرای دل شکسته ام...

بــــــرای شما کـه از زخـم دلـــم زخــم بـــر نــداریـــد...

+ تاريخ دوشنبه 1391/11/23ساعت 19:27 نويسنده R.S |
آدمــــــا
گاهی لازمه چند وقــت کرکره شونو بکشن پاییـــن
یه پارچـــه سیـاه بزنن درش و بنـویسن:
کسی نمـــــــرده
فقط دلـــــــــم گرفتــــــه…!

+ تاريخ دوشنبه 1391/11/23ساعت 19:26 نويسنده R.S |
 
چقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر
کم
تــــــــوقع شده ام

نـه
آغوشت را میـــــــــخواهم !
نـه یک
بوســــــــــــه !
...
همین که بیایی
از کنارم رد شوی کافیست ...!
مــــــرا به
آرامش میرساند حتی

اصطحکاک ســــــــــــایه هایمان


400931_467766946578045_208238091_n.jpg
 
 
 
 

+ تاريخ یکشنبه 1391/11/22ساعت 22:12 نويسنده R.S |
کم سرمایه‌ای نیست داشتن آدم‌هایی که حالت را بپرسند

از آن بهتر داشتنِ آدم‌هایی است که

بتوانی در جواب احوال‌پرسی‌هایشان بگویی :

“خوب نیستم . . . “+ تاريخ جمعه 1391/11/20ساعت 22:34 نويسنده R.S |

منتظر نباش کسی بیاد که دنیا را بهت بده ....

دعا کن کسی پیدا بشه که تو را به دنیا نده...


+ تاريخ جمعه 1391/11/20ساعت 22:31 نويسنده R.S |

زخم ها" خوب می شوند!

امـــــا

"خـــوب شـــدن"

با

"مثل روز اول شدن"

خیلی فرق داره ..

+ تاريخ جمعه 1391/11/20ساعت 22:27 نويسنده R.S |
 

پنجره ها کلافه اند از


سنگینی ِ نگاه منتظرم
...


اگر نمی آیی


اینقدر پنجره ها را زجــــر ندهم


چشم هایم به جهنم...!!!


 

منو که میذارین تو قبر،بزنین رو شونم و بگین:


هی رفیق،


سخت گذشت،ولی


دیـــــــــدی گـــــــــذشـــــــت،…!!؟

 


 

دیدن عكست تمام سهم من است

از " تـــو "

ان را هم جیره بندی كرده ام

تا مبادا

توقعش زیاد شود

دِل اســت دیـــگر ...

ممكن است فردا خودت را از من بخواهد ....

 
 
 
 
 
+ تاريخ چهارشنبه 1391/11/18ساعت 21:44 نويسنده R.S |


پ.ن: وقتی خسته ام وقتی کلافم وقتی دلتنگم...

.

.
بشقاب ها را نمیشکنم!!!
شیشه ها را نمیشکنم!!!
غرورم را نمیشکنم!!!
دلت را نمیشکنم!!!

.

.
در این دلتنگی ها زورم به تنها چیزی که میرسد این

بغض لعنتی ست...که میشکنم!!!

================================

 

+ تاريخ دوشنبه 1391/11/16ساعت 22:21 نويسنده R.S |
تنهايی را دوست دارم زيرا بی وفا نيست ...

تنهايی را دوست دارم زيرا عشق دروغی در آن نيست ...

تنهايی را دوست دارم زيرا تجربه کردم ...

تنهايی را دوست دارم زيرا خداوند هم تنهاست .. .

تنهايی را دوست دارم زيرا....

در کلبه تنهايی هايم در انتظار خواهم گريست و انتظار کشيدنم را پنهان خواهم کرد

.............................................................................................................

 

ما هميشه صدا هاي بلند را ميشنويم

پر رنگ ها را ميبينيم

سخت ها را ميخواهيم

غافل از اينكه....

خوبها آسان مي آيند

بي رنگ مي مانند

و بي صدا ميروند...

.....................................................................................................................................


هیچ وقت به کسی که عاشقشی نگو دوستت دارم چون بعد یه مدت این حرفت براش تکراری میشه و مغرور میشه..

همیشه مواظب کسی که دوسش داری باش ولی بهش التماس نکن که دوستت داشته باشه..

همیشه موافقش باش ولی نزار موافقت های تو عامل مخالفت هاش باشه..

همیشه دلتنگش باش ولی نزار حاشیه زندگیت شه..

همیشه بیاد داشته باش که بی وفایی صدا نداره ...

علامتشم وقتی میفهمی که واقعا تنها باشی

.................................................................................................................................................................

اسمش از موبایلت پاك می شه.
از فیس بوكت بلاك می شه..
مسیجاش دیلیت می شه..
به دوستات میگی حق ندارین جلوم اسمشو بیارین.
به خودت تلقین می كنی خیلی هپی هستی..

اما..
با جای خالیش تو قلبت چیكار می كنی.
با این همه تشابه اسمی چیكار می كنی..
با اهنگایی كه باهاش گوش میكردی چیكار می كنی..
وقتی غذایی كه دوس داره رو می خوری و یادت میادش چیكار می كنی...
وقتی ازت سراغشو می گیرن چیكار می كنی...
وقتی تیكه كلامشو می شنوی چیكار می كنی..
و وقتی می دونی دیگه حتی همین آپاتو نمی بینه و نمی خونه چیكار می كنی.......
........................................................................................................

چه لحظه درد آوری ....

وقتی میپرسه:


خوبی؟


اشک تو چشات جمع میشه......


...پنج خط تایپ میکنی ..........


ولی به جای send ..


همه رو پاک میکنی و اجبارا مینویسی:

خوبم مرسی تو خوبی؟ .

...............................................................................................

 

+ تاريخ دوشنبه 1391/11/16ساعت 22:17 نويسنده R.S |

به این حسه شبیه عشق به نزدیکیه بین ما
به هر جمله به هر لبخند به حال و روزم این روزا
میدونم اعتباری نیست یکی از ما یه روز میره
یکیمون زنده میمونه یکمون تنها میمیره
به این لحظه به این حالت نمیتونم کنم ادت
همش تقصیره تقدیره یکیمون اخرش میره

.
.
.

به این لحظه به این حالت نمیتونم کنم ادت
همش تقصیره تقدیره یکیمون اخرش میره
به این احساس خوبی که همیشه وقتی تاریکه
مثل هرمه نفسهاته صمیمی گرم و نزدیکه
به چشمایی که میبینم تو چشمام داره گم میشه
به این آینده دورو به این راهی که در پیشه
به اینکه عاشقم هستی به حسی که تو قلبت هست
میدنم اعتباری نیست میدونم دل نباید بست

.
.
.

به این لحظه به این حالت نمیتونم کنم ادت
همش تقصیره تقدیره یکیمون اخرش میره
به این لحظه به این حالت نزار عشقم کنی ادت
که ما تسلیمه تقدیریم نه میمونیم نه میمیریم

+ تاريخ شنبه 1391/10/02ساعت 12:39 نويسنده R.S |
تـنهـــــــا چیزی که خرجـــــــی ندارد

جـــــــاری شدن در ذهـــــــن دیـــــــگران است.

پس آنگونه جاری شـــــــوید که

خنـــــــده بر لبانشـــــــان نـــــــقش بـــــــبندد

+ تاريخ جمعه 1391/08/19ساعت 22:23 نويسنده R.S |

ما بدهکاریم به یکدیگر
و به تمام دوستت دارم های ناگفته ای ک پشت دیوار غرورمان ماند
و آنها را بلعیدیم 
تا نشان دهیم منطقی هستیم...!!!

+ تاريخ جمعه 1391/08/19ساعت 22:17 نويسنده R.S |

"هست" را
اگر قدر نداني
مي شود
"بود"
و چه تلخ است
 "هست" ي
که "بود" شود و
"داشتم" ي که.. "دارم"...


+ تاريخ جمعه 1391/08/19ساعت 15:49 نويسنده R.S |

 

بَــعضــــی آدَمهــــــا یــِهـو میــان . . . !

یـــِهـو زِندِگیـتـــــو قَــشَنگ میکنَن . . . !

یـــِهـو میشَــن هَمــــه یِ دلخـوشیت . . . !

یــِهـو میشَــن دَلیـلِ خَنــــــده هـات . . . !

یــِهـو میشــَن دَلیلِ نَفَــس کِشیــــدنت . . . !

بـَعـــد هَمینجـوری یــِهــو میــــرَن . . . !

یــِهـو گَنــــد میـزنـَـــن بـه آرزوهــــات . . . !

یـــِهـو میشَن دَلیل هَمـــه ی غُصــِه هات و هَمـــه یِ اشکات . . . !

یــِهـو میشَن سَببِ بالا نَیـــومدن نَفَسـِت . . . !

 

 

 

 

+ تاريخ پنجشنبه 1391/08/18ساعت 22:8 نويسنده R.S |
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

+ تاريخ دوشنبه 1391/08/15ساعت 13:8 نويسنده R.S |
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

+ تاريخ دوشنبه 1391/08/15ساعت 13:7 نويسنده R.S |
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

+ تاريخ دوشنبه 1391/08/15ساعت 12:58 نويسنده R.S |
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

+ تاريخ دوشنبه 1391/08/15ساعت 12:56 نويسنده R.S |


انتـــــــــــــــــــــــــــــظار ...

 


شش حرف و چهار نقطه ! کلمه کوتاهیه . اما معنیش رو شاید سالها طول بکشه تا بفهمی !

 

تو این کلمه کوچیک ده ها کلمه وجود داره که تجربه کردن هر کدومش دل شیر می خواد!

 

تنهایی ، چشم براه بودن ، غم ؛غصه ، نا امیدی ، شکنجه رو حی ،دلتنگی ، صبوری ، اشک بیصدا ؛

 

هق هق شبونه ؛ افسردگی ، پشیمونی، بی خبری و دلواپسی و .... !


برای هر کدوم از این کلمات چند حرفی که خیلی راحت به زبون میاد

 

و خیلی راحت روی کاغذ نوشته میشه باید زجر و سختی هایی رو تحمل کرد

 

تا معانی شون رو فهمید و درست درک شون کرد !!!

 

متنفرم از هر چیزی که زمان را به یاد من میاورد... و قبل از همه ی اینها متنفرم

 

از انتظار ... از انتـــــــــــــــــــــــــــــــظار متــــــنـــــفــــــرم

 

 

.
هر آهنگی که گوش میدهم
به هر زبانی که باشد
بغضم را میشکند …
نمی دانم
بغضم به چند زبان زنده دنیا مسلط است …
.

 

وقتی کسی نیست
که به دادت برسه
داد نزن
شاید از سکوتت بفهمند
که چقدر درد و غم تو وجودته !!!

 

.
آنـقـدر دلـم از رفـتـنـت بـــــد شکـسـت کـه نـمـیـدانـم وقـتـی بـیـایـی،
کـدام تـکـه اش خـوشـحـال خـواهـد شـد

 

.
زخـــــم هـای آدم سرمـــایه استـــــ
ســرمـــایه ات رو بــا این و اون تقـــسیم نکن
داد نــزن هــوار نکش
آروووم و بی ســـر صدا هــمه چی رو تحــمل کن . . .

 

برای من از دل شــکسته نگو
که دلــﮯ دارم شــکسته تر از سکوتـــ
شــکسته از درد
شــکسته از زخــم
شــکسته از عشــق

 

گـاهـی دلِـت مـیـخـواد هـمـه بـغـضـات
از تــو نـگـاهِـت خـونـده بـشـه کـه جـسـارت گـفـتـن کـلـمـه هـا رو نـداری…
امـا یـه نـگـاه گُـنـگ تـحـویـل مـیـگـیـری
و یـه جـمـلـه مِـثـلـه: چـیـزی شـده ؟؟؟!
اونـجـاسـت کـه بـُغـضـتـو بـا یـه لـیـوان سـکـوتـت سـر مـیـکـشـی
و بـا لـبـخـنـد مـیـگـی :
نــه هـیـچـیــ…
!

 

 

+ تاريخ یکشنبه 1391/08/14ساعت 12:49 نويسنده R.S |

 

http://s2.picofile.com/file/7221952147/0104.gif                                                                     


 

گرچه دنیا گوشه نداره

ولی دلم یه گوشه دنیا رو میخواد

که آروم بگیره...

 

 کسی که توحرفاش زیاد میگه بیخیال ...

بیشتر از همه فکر و خیال داره ...

فقط دیگه حال و حوصله بحث و صحبت نداره ...

چون خسته س  ....

 

   آدَمـــ ــــ ـــ ـــهآ...

             بی آنکه بدآنـــند

             دَر گــ ــــ ــــوشه ای اَز دُنـــ ــــ ـــیا

          تــــ ــــ ــمام دُنـــ ـــــ ــــیای کَــ ــــــ ـــسی شُده اَند

بــاران کــه می بـــارد...... 

دلـــم بـــرایت تـنــگ تـــر می شـود..... 

راه می افـتـم .. 

بــدون  چــتــــــر ... 

مـن بــغــض می کنــم ....

آسـمـــان گــــریــه ...

گاهی دلت از سن و سالت می گیرد

میخواهی کودک باشی

کودکی به هر بهانه ای به آغوش غمخواری پناه می برد

و آسوده اشک می ریزد

بزرگ که باشی
باید بغض های زیادی را بی صدا دفن کنی ...


 

 

+ تاريخ یکشنبه 1391/07/30ساعت 22:23 نويسنده R.S |


با کسی باشید که:
از شما کینه به دل نگیرد
حرف نزدن با شما را طاقت نیاورد
و
بترسد از روزی که شما را از دست بدهد.....!


+ تاريخ شنبه 1391/07/29ساعت 22:52 نويسنده R.S |


زندگی آنقدر کوتاه است

که یک دقیقه بیشتر با هم بودن

را باید جشن گرفت ... !!!

+ تاريخ شنبه 1391/07/29ساعت 22:31 نويسنده R.S |

اگه بدونی من چقد دلم تنگ شده
همه ی دلخوشیم همین یه آهنگ شده
در نمیاری اشک من احساسی رو
بغل نمیکنی اون که نمیشناسی رو
اگه بدونی این روزا چقد داغونم
چقد مراقب وسایل این خونم
دعا کن اون روزای خوبمون برگرده
ببین ندیدنت چقد شکستم کرده
خستم کرده
اگه بدونی از این خونه میرم چی ؟
اگه بدونی من از غصه پیرم چی ؟
اگه بدونی عکساتو بغل کردم
اگه بدونی من دارم میمیرم چی ؟
اگه بمونی مشکلاتمون حل میشه
همه چی اینجا مثل روز اول میشه
اگه تو مثل سابق عاشق من بودی
برت میگردونم جایی که قبلا بودی
اگه بدونی از این خونه میرم چی ؟
اگه بدونی من از غصه پیرم چی ؟
اگه بدونی عکساتو بغل کردم
اگه بدونی من دارم میمیرم چی ؟

+ تاريخ جمعه 1391/07/28ساعت 13:24 نويسنده R.S |

 


مردمانی هستند که می‌خواهند بدانند تو چه مرگــــتــــــ است .
و وقتی بفهمند چه مرگــــتــ است ...

.

.
بهت می‌گویند بس کن ...
انرژی منفی نفرست ...

.

.
اینجاست که سکوتــــــــــــ معنا پیدا می کند ...
و تنهـــــــــــــــــــــــایی می شود تنها چاره ...

 

 

 

میـدانی،

.

.

.گـاهی سـنگــدل تـریـن آدم دُنیـا هـم که بـاشی، یـک آن
یـاد کـسی روی قـفـسه سیـنه ات
ســنگــینی میکــنــد...

.

.
آنوقــت به طــور کـاملا غریزی،
نـفــس عمیـقی میکــِشی

.

.
.تـا ســَنگ کـــوب نـَکـُنی..!

 

 

 

 

می خواهم برگردم به روزهای کودکی ...

.

.
آن زمان ها که
پدر تنها قهرمان بود ...

.
عشــق ، تنـــها در آغوش مادر خلاصه میشد ...
بالاترین نــقطه ى زمین ، شــانه های پـدر بــود ...

.

.
بدتـرین دشمنانم ، خواهر و برادر خودم بودند ...
تنــها دردم ، زانو های زخمـی ام بودند ...

.

.
تنـها چیزی که میشکست ، اسباب بـازی هایم بـود ...

.

.
و معنای خداحافـظ ، تا فردا بود !

=========================================

 

 

 

+ تاريخ چهارشنبه 1391/07/26ساعت 21:2 نويسنده R.S |
بعضی موقع ها چقد بده که ناراحته

اونجوری که باید بات حرف نمی زنه

ازت دلخوره

ازت دلگیره

...

تو سعی می کنی بری پیشش تا آرومش کنی

اما اون سرده ....

+ تاريخ چهارشنبه 1391/07/26ساعت 20:18 نويسنده R.S |

دوستی ما شبیه باران نیست 

که گاهی می آید و گاهی نمی آید ، 

دوستی ماشبیه هواست ، 

گاهی ساکت ، گاهی طوفانی

 اما همیشه در اطراف ماست .


+ تاريخ سه شنبه 1391/07/25ساعت 22:3 نويسنده R.S |
www.farsnaz.com | والپیپر های ناز و رنگین سری جدید

چقدر عبور ثانیه ها سخت میشود وقتی دلی برای دلی تنگ میشود.

+ تاريخ سه شنبه 1391/07/25ساعت 21:36 نويسنده R.S |
سخنان بزرگان, اس ام اس فلسفی, جملات قصار, اس ام اس های زیبا

از آهسته رشد کردن نترس، از هنوز راکد ماندن بترس

 

باید زندگی‌‌هایمان را تغییر دهیم یا قلبمان تغییر کند زیرا ممکن نیست به یک روش زندگی کنیم و به صورت دیگری دعا کنیم

 

عكسهای عاشقانه با نوشته های زیبا

 

 

 

+ تاريخ دوشنبه 1391/07/24ساعت 11:36 نويسنده R.S |

زندگی تعدادنفس ها نیست،تعدادلبخندهای کسانیست که خاطرشان

 درقلب ماست!


همیشه بخند


+ تاريخ یکشنبه 1391/07/23ساعت 20:59 نويسنده R.S |

گاهی وقتها.....

 گاهی وقت ها
دلت می خواهد با یکی مهربان باشی
دوستش داشته باشی

گاهی وقت ها
دلت می خواهد یکی را صدا کنی
بگوی سلام،
می آیی قدم بزنیم؟


گاهی وقت ها
دلت می خواهد یکی را ببینی


گاهی وقت ها...


آدم چه چیزهایِ ساده ای راندارد...!


اما بعضی حرفا رو نمی شه گفت،باید خورد!!
ولی بعضی حرفارو،نه میشه گفت،نه می شه خورد!
می مونه سردل! میشه دلتنگی! میشه بغض! ... میشه سكوت! میشه همون وقتایی كه خودتم نمی دونی چه مرگته !!!

+ تاريخ جمعه 1391/07/21ساعت 22:59 نويسنده R.S |
زندگی یعنی یک نگاه ساده

تنها چند خاطره..
و
تنها چند لحظه...

زندگی یعنی همین، نگاهی به یک عکس ساده.

+ تاريخ جمعه 1391/07/21ساعت 22:25 نويسنده R.S |
خدایـــــــــــــــــــــــــــا...... 
دستهای خالــــی ام رو بگیــــــــر.....
می دونـــــم !!
که بنـــده ی خـــــوبی نــــــــبودم .......
امــــــــا...
شـــــک نــدارم کــــــه خدای خوبی هستی........

+ تاريخ جمعه 1391/07/21ساعت 21:39 نويسنده R.S |

خدایا مرا ببخش

به خاطر در هایی که زدم وخانه ی تو نبود

خدایــــــــــا!! دستم به آسمانت نمی رسد

 اما تو که دستت به زمین می رسد بلندم کن

 

خداونداکمکم کن

تا زودتر ببخشم دیرتر برنجم

بیشتر بیاندیشم کمتر قضاوت کنم

بیشتر گوش کنم کمتر حرف بزنم

بیشتردل روشاد کنم کمتردل رو بشکنم

بیشترشادی کنم کمتر غمگین باشم

 

وقتی ماشینت خراب میشود و تو مجبوری برای یافتن كمك مایلها پیاده بروی

به معلولی فكر كن كه دوست دارد یكبار فرصت راه رفتن داشته باشد

 

چه سخت است

+ تاريخ جمعه 1391/07/21ساعت 14:1 نويسنده R.S |

۱- شادی خودرابه هیچ چیزوهیچكس وابسته نكن تاهمیشه از آن برخوردارباشی .

 2-انتظارنداشته باش همیشه آنچه دراطرافت اتفاق می افتدمطابق میل وخواسته ات باشد.

 3-هنگام عصبانیت هیچ تصمیم نگیر.

4-ازسختی ها ومشكلات زندگی استقبال كن وباغلبه برآنهابه خودپاداش بده .

 5- اجازه نده اتفاقات ناخوشایندروحیه ات راخراب كند.

6-بابحث های بی نتیجه انرژی خودراهدرنده.

7-انتظار نداشته باش بامنفی نگری جسمی سالم داشته باشی .

  8-از هیچكس وهیچ چیزتوقع نداشته باش .

 9- تاباخودمهربان نباشی ،نمی توانی مهربورزی .

 10-قبل ازمطمئن شدن ،درموردچیزی قضاوت نكن.

11-به تفسیروتعبیركارهای دیگران نپرداز.

12-هركاری راباعلاقه واشتیاق وتمركزانجام بده.

 13-زندگی خودراهدفمندكن وبرای رسیدن به اهدافت تلاش كن .

 14-چیزهایی راكه دوست داری به دیگران ببخش .

 15-قلبت راازنفرت خالی كن تاخوشبختی درآن لانه كند.

 16-برای انجام كارهای موردعلاقه ات زیادبه نظرات دیگران اهمیت نده.

 17-درتصمیم خودتاخیرمینداز.

18-هنگام عصبانیت نفس عمیق بكش وتاده بشمار.

19-بادیگران طوری رفتاركن كه دوست داری باخودت رفتارشود.

20-به هیچكس امیدنداشته باش جزخدا.

21-برجسم وروح خودمسلط باش .

22-برای اینكه شادباشی بایدشادی آفرین باشی .

 23-درزندگی بجای شناوربودن شناگرباش

24-اندوه روزنیامده را،برروزآمده ات نیفزا.

 25-هرگزسعی نكن به دیگران بقبولانی كه حرفت درست است.

 26-قبل ازانجام كارییاگفتن چیزی به ضرورت آن بیاندیش .

 27-بی احترامی دیگران رابابی اعتنایی جواب بده.

 28-به جای بیزاری ازانسانهاازرفتاربدآنهامتنفرباش .

 29-بگذاردیگران ازبه عنوان فردی آرام وخوشرویادكنند.

30-یگانه داروی آرامبخش روح یادخدااست.

 31-خودراازاسارت زنجیرهای بدبینی ،منفی نگری وناامیدی آزادكن.

 32-به خاطراشتباهات گذشته خودراسرزنش نكن .

33-به دیگران كمك كن آنچه راكه می خواهند بدست آورند.

34-درفرهنگ لغات خودشكست راتجربه معناكن .

 35-باشرایط زندگی سازگارباش .

 36-هنگام ازدست دادن ناراحت نشو،وقتی هم چیزی به دست آوردی خوشحال نباش.

 37-درمقابل خواسته هاوگفتاردیگران انعطاف پذیرباش ونخواه كه حرف ،حرف خودت باشد.

38-برای كشف حقایق ،زیادتفكركن ،بخصوص جهان آفرینش .

 39-به قدرتوان تلاش كن ونتیجه رابه خداواگذاركن .

40-هرگزخودت رابادیگران مقایسه نكن ،چراكه توچیزهایی داری كه دیگران درحسرت آنهاهستند.

+ تاريخ جمعه 1391/07/21ساعت 13:54 نويسنده R.S |

 


با دیدگانی تار ... می نویسم ... برای تو و برای دل !

دل !....این دل تنگ و تنها ... امروز تنهاتر از هر زمان دیگری هستم.....

تو هستی ! .... در تار و پود لحظاتم.... اما ...

اما.....سهم من از این دنیای رنگی همیشه تنهایی بوده ....

چشمانم را از من مگیر...بگذار تا جان دارم برای تو بنویسم... برای تو و از تو !

تویی که مهربانترینی...

خدایا !..........دریاب حال مرا که....از وصف حالم عاجزم....و خسته....

دریاب مرا ! این بنده ی سراسر بغض و حسرت را....

صبر !....صبر را به من هدیه کن !

خدایا !...بگذار دست یابم به هر آنچه که دلم با او آرام میگیرد ...و مگذار !

تو را قسم به خداییت مگذار گناه کنم....

خدایا ! مواظبم باش ! مواظب این روح بی قرار و تنهایم باش !

خدای مهربانم ای بی کران نازنین !...عاشقم بر تو و هر آنچه که به من هدیه می کنی !

بهترین ها را به قلب بی قرار و تنهایم هدیه کن ...ای قدرتمند بی نهایت کریم.

دوستت دارم ای مهربان ...تو را سپاس برای همه ی رحمت هایت ...

با من بمان....خدا....با من که تنها تو نگهدار منی ! به تو و محبت و مهر و هدایتت

نیازی مبرم و عمیق دارم.  خیلی قشنگ بود الهی که خدا همیشه دستمونو بگیره

+ تاريخ جمعه 1391/07/21ساعت 13:52 نويسنده R.S |

پستچی حواس پرت 

نامه های تورا به خانه ی همسایه می اندازد 

و گرنه محال است 

فراموشم کرده باشی..

+ تاريخ پنجشنبه 1391/07/20ساعت 21:27 نويسنده R.S |
وقتی چمدانش را به قصد رفتن بست
نگفتم عزیزم این کار را نکن
نگفتم برگرد 
و یک بار دیگر به من فرصت بده
وقتی پرسید دوستش دارم یا نه
رویم را برگرداندم
حالا او رفته و من 
تمام چیزهایی را که نگفتم می شنوم

+ تاريخ پنجشنبه 1391/07/20ساعت 21:5 نويسنده R.S |

گنجشکی با عجله و تمام توان به آتش نزدیک می شد
و برمی گشت !
پرسیدند :
چه می کنی ؟


پاسخ داد :
در این نزدیکی چشمه آبی هست و من مرتب نوک خود را پر از آب می کنم و آن را روی آتش می ریزم ...


گفتند :
حجم آتش در مقایسه با آبی که تو می آوری بسیار زیاد است
و این آب فایده ای ندارد


گفت :
...شاید نتوانم آتش را خاموش کنم ،
اما آن هنگام که خداوند می پرسد :
زمانی که دوستت در آتش می سوخت تو چه کردی ؟
پاسخ میدم :

هر آنچه از من بر می آمد !!
+ تاريخ جمعه 1391/07/14ساعت 12:14 نويسنده R.S |
به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید

+ تاريخ چهارشنبه 1391/07/12ساعت 23:46 نويسنده R.S |
به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید

+ تاريخ چهارشنبه 1391/07/12ساعت 23:45 نويسنده R.S |رفاقت مثل آدم برفی میمونه،

درست کردنش راحت؛ اما نگه داشتنش سخت!

 

گیله مرد میگفت :  آسفالت سیاه هم که باشی ، وقتی هر روز با نور خورشید نشست و برخاست کنی به سفیدی خواهی زد ... 

همیشه سفارش میکرد تو انتخاب دوست دقت کنم ...

میگفت : از آسفالت سیاه تر که نداریم؛ همنشینی شن و سنگ سفید با قیر ، سیاه روزش کرد ، مراقب باش همنشین خوبی انتخاب کنی ...


گذشته هرچه که بوده گذشته، باید آینده را ساخت ...


***********

یه دوست خوب ایمانتو ازت نمی گیره ! ما آدما معمولا ایمان قوی نداریم . پس دنبال یه دوست باشیم که همینو هم ازمون نگیره !


یه دوست خوب عقایدت رو زیر سوال نمی بره ! و کمکت می کنه که
 باورهات بیشتر و بهتر بشن !

یه دوست خوب بی ارزشی رو ارزش نمی دونه ! بی دینی رو کلاس
 نمی دونه ! شراب خوری رو فرهنگ نمی دونه !


یه دوست خوب همیشه ازت تعریف نمی کنه ، گاهی ایرادهاتو بهت می
 گه تا بتونی اونها رو بفهمی و رفع کنی!

یه دوست خوب آبروی تو رو برای حفظ آبروی خودش نمی ریزه ! در
 واقع از آبروی تو واسه خودش مایه نمی ذاره !


یه دوست خوب راز داره ! رازهای تو رو به دیگران نمی گه و پشت
 سرت حرف نمی زنه !

یه دوست خوب در شادی و غم با تو هست . نه فقط توی شادی ها !

یه دوست خوب باهات یه رنگه و نه صد رنگ . بهت دروغ نمی گه !

یه دوست خوب کمکت می کنه که به خدا نزدیکتر بشی و امیدوارتر
 زندگی کنی!

یه دوست خوب یعنی تو ، یعنی من ! به شرطی که بتونیم به خاطر همدیگه خودخواهیمون رو کمتر کنیم !


............................

دوست ِ من ، حالا بگو ببینم چند تا دوستِ خوب داری !؟


 ************

 

آدم ها همه می پندارند که زنده اند؛

برای آنها تنها نشانه ی حیات؛

بخار گرم نفس هایشان است!

کسی از کسی نمی پرسد : آهای فلانی!

از خانه ی دلت چه خبر؟! گرم است؟ چراغش نوری دارد هنوز؟ ...

 


یک همیشه یک است. شاید در تمام عمرش نتوانسته بیش از یک باشد.

امابعضی اوقات می تواند خیلی باشد:

 یک دنیا ،

 یک سرنوشت ،

 یک خاطره ،

 یک عشق پاک،

 و یا " یک دوست خوب مثل تو "

 با گفتن یک " دوست من جایت خالیست " ،

نه جای من پر می شود و نه از عمق شادی هایت کمتر...

فقط دلخوش می شوم که هنوز بود و نبودم برایت مهم است .

 به یاد داشته باش هر وقت دلتنگ شدی به آسمان نگاه کنی...

کسی هست که عاشقانه تو را می نگرد و منتظر توست،

اشک های تو را پاک می کند و دست هایت را صمیمانه می فشارد.

تو را دوست دارد فقط به خاطر خودت.

و اگر باورداشته باشی می بینی ستاره ها هم با تو حرف می زنند ، باور

 کن با او هرگز تنها نیستی.

فقط کافی است عاشقانه به آسمان نگاه کنی

به حضرت دوست ...

 

جملات زیبا گیله مرد

 

بزرگی وصیت کرد که برای سلامتی عقلتان هویج بخورید؛

همه خندیدند و کسی ندانست... که عقل همه

در چشمشان است!........

 


 

عشق آدم را داغ می کند و دوست داشتن آدم را پخته می کند .

هر داغی یک روز سرد می شود ولی هیچ پخته ای دیگر خام نمی شود...

 


راز یک زندگی زیبا این است

      که امروز با خدا گام برداری

         و برای فردا به او اعتماد داشته باشی ...

 

جملات زیبا گیله مرد

 

 

 

جملات زیبا گیله مرد

 

 

جملات زیبا گیله مرد

 

قطعات پازل آرامش انسان، یاد خداست...

 

 

جملات زیبا گیله مرد

 

زندگی پراست از گره هایی که تو آن را نبسته ای

اما باید تمام آنها را به تنهایی باز کنی.

تنهای تنها ... نه، نمی توان

با یاد و کمک خدا ... البته می توان

 

+ تاريخ شنبه 1391/07/08ساعت 11:8 نويسنده R.S |

آدم هـــــــا... فـرامـوش نـــمیکــــنند ... !! ...

فــــــــقط ...

دیـــگر ســـــــــــــــــــــاکت میشـوند ...

هـمین....!
+ تاريخ پنجشنبه 1391/07/06ساعت 16:36 نويسنده R.S |

تو لحظه های داغونی فقط یه نفر میتونه ارومت کنه

اونم کسیه که داغونت کرده...

+ تاريخ پنجشنبه 1391/07/06ساعت 16:16 نويسنده R.S |
معذرت خواهی همیشه به این معنا نیست که تو اشتباه کردی
 و حق با یکی دیگه است.
معذرت خواهی یعنی اون رابطه بیشتر از غرورت برات ارزش داره.
+ تاريخ پنجشنبه 1391/07/06ساعت 16:13 نويسنده R.S |
دلتنــــــگ نشــــدی ببیــــــنی

چـــــگونه خوبتـــــرین خــــاطره هــــــا

بی رحــــــم ترینــــــشان می شــــــود …

+ تاريخ پنجشنبه 1391/07/06ساعت 15:51 نويسنده R.S |
راستش را بخواهی :
فاجعه ی رفتن “او” ؛
چیزی را تکان نداد !
من هنوز هم چای میخورم ،
قدم میزنم …. هستم !
اما ….
تلخ تر ؛
تنهاتر ،
بی اعتمادتر … !!!

+ تاريخ پنجشنبه 1391/07/06ساعت 15:49 نويسنده R.S |
www.iranfars.ir گروه ایران فارس

+ تاريخ پنجشنبه 1391/07/06ساعت 15:38 نويسنده R.S |

آرزویی کن....

گوشهای خدا پراز آرزوست....

و دستهایش پراز معجزه.....

آرزویی کن....

شایدکوچکترین معجزه اش،بزرگترین آرزوی تو باشد....

+ تاريخ دوشنبه 1391/07/03ساعت 22:37 نويسنده R.S |
دلم خیلی گرفته؛
اینبار دیگر کسی نیست که دلم را با حرفهایش آرام کند؛
با من درد دل کند و به من امید و دلگرمی بدهد ؛
دیگر کسی نیست که با دستان مهربانش اشکهای مرا از گونه هایم پاک کند
و هم پایم گریه کند …..
تنها خودم هستم ؛
دل پر از دردم است و یک بغض کهنه در گلویم….
هوای دلم ابری است و دلگرفته ؛
کاش دلم بارانی میشد تا از این حال و هوای تلخ بیرون بیایم….
+ تاريخ دوشنبه 1391/07/03ساعت 20:6 نويسنده R.S |
اگر غرور نبود چشم هایمان به جای لب هایمان سخن نمی گفتند و ما کلام محبت را در نگاه های گهگاهمان جستجو نمی کردیم

+ تاريخ دوشنبه 1391/07/03ساعت 20:1 نويسنده R.S |
بنویس نام مرا در کف دستت ای دوست ... تا به هنگام قنوتت نبری از یادم!

 


نگران اشک‌هایم نباش !


از لبخندم بترس


که معنایش اشک‌های فردای توست…………!

 

+ تاريخ دوشنبه 1391/07/03ساعت 19:37 نويسنده R.S |

همیشه ۳۹ روز یک بار یادی از رفیقت کن

که اگر مرده بود به چهلمش برسی...

 

 

 

+ تاريخ دوشنبه 1391/07/03ساعت 19:32 نويسنده R.S |
بنويسيد به ديوار سكوت ، عشق سرمايه هر انسان است.
بنشانيد به لب ، حرف قشنگ ، حرف بد وسوسه شيطان است.
و بدانيد كه فردا دير است. و اگر غصه بيايد امروز، تا هميشه دلتان درگير است.
پس بسازيد رهي را كه كنون ، تا ابد سوي صداقت برود ،
و بكاريد به هر خانه گلي ، كه فقط بوي محبت بدهد!

+ تاريخ دوشنبه 1391/07/03ساعت 19:30 نويسنده R.S |
چه حال بدی دارند
اونایی که تنها چیزی که آرومشون میکرد
این بود به خودشون میگفتند : 
عید بشه حتماً زنگ میزنه و همه چیز درست میشه ! 
اما .... افسوس ... !!

+ تاريخ یکشنبه 1391/07/02ساعت 22:43 نويسنده R.S |

بعد از مدت‌ها دیدمش! 

دستامو گرفت و گفت چقدر دستات تغییر کردن… 

خودمو کنترل کردم و فقط لبخندی زدم… 

تو دلم گریه کردمو دم گوشش گفتم: بی معرفت! دستای من تغییر

 نکرده… دستات به دستای اون عادت کرده… 

rch5rrtfog4xw8r04wy متن هاي كوتاه و زيباي عاشقانه همراه با عكسهايي رمانتيك

+ تاريخ یکشنبه 1391/07/02ساعت 21:42 نويسنده R.S |

این روزها ، "بغض" دارم، " گریه" دارم، تا دلت بخواهد، 

" آه" دارم ... ولی بازیگر خوبی شده ام " می خندم !!

+ تاريخ یکشنبه 1391/07/02ساعت 21:36 نويسنده R.S |